Gửi tin nhắn
Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd
Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd
Kiểm soát chất lượng
Trang chủ >

Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng
Liên lạc
gửi thư cho chúng tôi
Certificates
Trung Quốc Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd certifications
Standard|t:ISO9001
Number:15/15Q5714R41
Issue Date:2015-05-28
Expiry Date:2016-07-21
Trung Quốc Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd certifications
Standard|t:WIT
Number:WIT
Issue Date:2015-05-28
Expiry Date:2018-05-27
Trung Quốc Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd certifications
Standard|t:OHSAS18001
Number:15/15S5716R11
Issue Date:2015-05-28
Expiry Date:2018-05-27
QC Profile

YongDethiết bị chống sét lan truyền oxit kim loại có Báo cáo thử nghiệm loại KEMA!

Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd kiểm soát chất lượng 0Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd kiểm soát chất lượng 1

Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd kiểm soát chất lượng 2

Hangzhou Yongde Electric Appliances Co.,Ltd kiểm soát chất lượng 3